سخت افزار های سوئیچینگ و روتینگ

ارائه راه حل های جامع IT/ICT

شبکه های LAN/WAN

امنیت شبکه های گسترده

مشاوره و اجرای شبکه های فیبر نوری

دوباره فکر کنید!

آیا به فکر ایجاد یک شبکه ارتباطی برای بهبود کسب و کار یا اهداف سازمانی خود هستید؟ آیا به دنبال راه حلی برای مشکلات شبکه های مخابراتی خود هستید؟ قبل از هرکاری دوباره فکر کنید، اگر تجربیات تلخی از همکاریهای قبلی خود دارید، ما فکر شما را عوض خواهیم کرد! رسالت ما در بسامد پیام ارس آسودگی فکر و امنیت اطلاعات شماست.

مشورت کنید!

به تجهیزات جدید برای توسعه شبکه خود نیاز دارید؟ نگران اصالت سیستمهای پیچیده خریداری شده یا امکان به روز رسانی آنها هستید؟ از امنیت شبکه کامپیوتری مجموعه خود نگرانید؟ هر سئوالی در مورد مهندسی سیستمهای ارتباطی دارید با ما تماس بگیرید! متخصصین ما در بسامد پیام ارس راه و چاه این صنعت را به شما نشان خواهند داد.

از نو کشف کنید!

امکانات و قابلیتهای شبکه های ارتباطی خود را با ما دوباره کشف کنید! به جرات میتوان ادعا کرد بیشتر ما بیش از نیمی از توان و امکانات سامانه های اطلاعاتی خود را نمی شناسیم. ما در بسامد پیام ارس به شما کمک میکنیم تا حداکثر توان و قابلیت های تجهیزات مخابراتی خود را برای پیشبرد اهداف سازمانی خود به کار گیرید.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
520