با ما همراه شوید

با ورود و معرفی صنعت انفورماتیک به کشور و متعاقب آن صنعت ارتباطات و شبکه‌های اطلاع‎رسانی و در راس آن اینترنت، همواره نقیصه‏‎ای تحت عنوان امنیت داده‎های بر‌خط در کشور محسوس بوده است. در کنار این موضوع ورود اشخاص فاقد صلاحیت و آشنایی  با مفهوم شبکه‎های اطلاع‎رسانی، باعث بروز تجارب ناخوشایند و در مواردی لطمات مادی گردیده است. دلیل این امر، ورود این صنعت به شکل سریع و بدون فرهنگ‌سازی مناسب به کشور است که عدم تربیت نیروی انسانی کارآمد توسط مجامع دانشگاهی مزید بر علت گردیده است.

شرکت بسامد پیام ارس با اتکا به تجارب و حضور ۱۵ ساله عوامل اجرایی خود در این صحنه، با درک صحیح از این نقیصه در پی آن است که با گردآوری مجموعه‌ای کامل از امکانات قابل ارائه به این صنعت، قدم در راه مرتفع نمودن این نقصان موجود در کشور بردارد. ما به جرات ادعا می‌کنیم تاکنون چنین مجموعه‌ای منسجم از نیروی انسانی، امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و دانش فنی در منطقه به صورت متشکل وجود نداشته است. در کنار این موضوع با وجود ارتباطات و دفاتر پشتیبانی در فرانسه و ترکیه، تامین تجهیزات مورد نیاز منطقه و پروژه‌های در دست اجرای شرکت به سادگی میسر گردیده است.

مجموعه منعطف بسامد پیام ارس آماده است تا با ارائه راه‌حل‎های صحیح، اقتصادی و  اجرایی، هرگونه نیاز ارتباطی و  مخابراتی شما را مرتفع نموده و شما را در هیجان استفاده از تکنولوژی‌های روز شریک نماید.

با ما در ارتباط باشید.